Hoe het allemaal begon...

Het huidige Natuurpark Vlakbroek was jaren geleden een landschap dat werd begraasd door schapen. Naar verloop van tijd moesten, op gezag van de Gemeente, de schapen het veld ruimen. In het kader van de vernieuwing van de dorpskern werd een bassin aangelegd voor de opvang van het regenwater in de straat. Het weiland bleef verder ongemoeid en het onkruid groeide er weelderig.

Op initiatief van omwonenden werd er vis in het bassin uitgezet om een extra gebruiksmogelijkheid te bieden: hengelen.

Nu groeide het onkruid niet alleen in de onbegraasde wei maar ook aan de oevers van de vijver en in het water. Hier moest iets aan gedaan worden.

In 2009 ontstond bij een aantal buurtbewoners het initiatief om mee te doen aan burendag van het Oranjefonds met als activiteit: het opschonen van de vijver, zijn oevers en de voormalige wei. Menige buurtbewoner was erg enthousiast over dit initiatief en de opkomst was dan ook zeer groot. Het Oranjefonds sponsorde geld en mede daardoor was deze actie zeer geslaagd. Het idee om opnieuw een wei in te richten en aldaar een aantal knuffelbare pony's te plaatsen werd enthousiast ontvangen.

Zo kwam er in oktober 2009 uiteindelijk een overlegbijeenkomst tussen de directe buurtbewoners en afgevaardigden van de Gemeente. Resultaat: er werd ingestemd om een afgebakende wei te realiseren waarin pony's kunnen verblijven en het gebied rond de vijver mocht in onderhoud worden genomen. Tegelijkertijd werd op die avond de "Werkgroep Natuurpark Vlakbroek" in het leven geroepen om alle nodige taken volgens eigen inzicht uit te voeren. Diverse werkzaamheden zouden met medewerking van de Gemeente kunnen worden uitgewerkt. Een eerste stap was gezet. De werkgroep heeft er zijn schouders flink onder gestoken. Enkele jaren later is het bureninitiatief bij de Werkgroep Natuurpark Vlakbroek zo diep geworteld dat er unaniem besloten werd een Stichting in het leven te roepen. Op 20 januari 2011 passeerde de akte van oprichting bij de notaris en was de Stichting Natuurpark Vlakbroek een feit. Tot heden zijn sindsdien al vele zaken gerealiseerd: De wei is mooi omheind en wordt gedeeltelijk begraasd door makke pony's die tevens gebruik kunnen maken van de schitterende en in eigen beheer gebouwde schuilgelegenheid, het groen naast de wei wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Stichting, de oevers en het wandelpad rond de vijver (deels verhard dank zij deelname aan de actie "Kern met Pit") zien er netjes uit, er zijn picknickplaatsen, diverse banken, afvalbakken (die door vrijwilligers regelmatig worden geleegd), een fietsenstalling en een heel mooie steiger, die toegang voor minder valide mensen biedt om hier te vertoeven of een hengeltje uit te werpen. Van al deze voorzieningen wordt dan ook heel veel gebruik gemaakt.

 

Het werk blijft doorgaan en iedere steun blijft uiteraard van harte welkom. Wij hebben er zin in en hopen u spoedig in ons park te ontmoeten.

 

Bedankt voor uw aandacht en interesse in ons initiatief.